پوفً!

1)روی اصطلاحات معلم تاکید کنید.

این روش خیلیخوبیه ما 4 تا معلم رو با این روش ناک اوت کردیم. انقدر حا ل میده کهنگو.

2)سرکلاس هر 10 دقیقه یکبار بگید کلاس خسته کنندس.

3)با گلویخودتان صدا در آورید.

البته این گزینه مهارت بسیار بالایی می خواهد. بایدبتونی با گلوت آهنگ بزنی. اگر دو نفر در کلاس این کار را بکنند نتیجه بهتری می ده،اگر یکی از اونا حرف بزنه اون یکی صدا در می آورد.

4)از کوچکترین اشتباهمعلم نگذرید.

5)آنقدر ایراد های بنی اسرائیلی بگیرید تا کلافهشود.

6)با استفاده از خودکار های فشاری صدای تق تق در آورید.

این یکیاز بهترین و راحت ترین روش هاست. روی همه ی معلم ها جواب میدهد. تضمینشدس.

7)با پا صدای دویدنه اسب در آورید.

البته این هم کمی سخت است. با پا روی میله ی جلویی نیمکت بکوبید.

دفتر یا کتاب هایتان را دیر دربیاورید.

اگه معلم گفت کتاب یا دفتر ها رو میز تا من ببینم. وقتی معلم به سرمیز شما رسید تازه شروع کنید به در آوردن دفتر.

9)انواع تلگراف ها را سرکلاس برای دوستانتان بفرستید.

البته باید مواظب باشید که معلم نتونه ورق هارا پیدا کنه.

10) بازی کی کجا سره کلاس بازی کنید.

11)سره کلاس جاتونرا دم به دقیقه عوض کنید.

بدون شرح

12)استفاده از مداد وقتی معلممیگوید از خودکار استفاده کنید.

13)گزینه ی قبلی رو با این عوضکنید:

(استفاده از رنگ های تند برای جواب دادن به سوالاتامتحان.)

14) مدام از دبیر سال قبلتون در همون درس در مقابل دبیرتان تعریفکنید.

15)مدام بگویید معلم سال قبل این جوری می گفت.

البته این بیشترروی معلم های فیزیک و ریاضی جواب میده.

16)سر کلاس مرتب آهبکشید.

17)از روش های معلمتان استفاده نکنید.

این هم بیشتر روی معلمهای ریاضی و فیزیک جواب میدهد . اگر مسئله ای دو راه حل دارد راه حلی را که معلمگفته انجام ندهید.

1وقتی معلم داخل کلاس شد نا منظم جلوش بلندشوید.

مثلا 10 نفر بایستند بقیه نشسته باشند اون هایی که ایستادن بشینن وبقیه بلند شوند.

19)وقتی معلم از کلاس خارج شد جیغ و هوراکشید.

20)سر کلاس نارنگی، خیار و انواع خوراکی های بوداربخورید.

البته باید مواظب باشید که معلم نفهمه که کی داره می خوره و گر نهحسابتون با کرام الکاتبینه.

21) روی صندلی معلم جوهر ریزید تا لباسش جوهریبشه.

البته این روش یه کم ناجوانمردانس.

22)با یک کیسه پلاستیک صدایخش خش تولید کنید.

23)سر کلاس شعر (آهنگ) زمزمه کنید.

24)تخته پاکنکلاس را مفقود الاثر کنید.

سر کلاس موقع احتیاج به تخته پاکن در به دردنبالش بگردید.معلم جوش میاره.

25)بعد از رفتن سر تخته و کار با گچ از معلمبخواهید بگذارد بروید و دستانتون رو بشورید.

26)سر کلاس مدام نچ نچکنید

27)موقع پرسیدن درس به طور آشکارا به دوستتان تقلببرسانید.

البته این گزینه هم مهارت بسیاری می خواهدکه این شخص حقیر با تمرینو ریاضت بسیار در آن به کمال رسیدم.شما باید جوری تقلب بدهید که معلم متوجه شود امانتواند ثابت کند.

2نیمکت ها را با پا به جلو هل دهید و عقب بکشید

دراین صورت نیمکت ها هی جلو عقب میرود و معلم حرص می خورد.

29)سر کلاس آدامسبجوید.

اگه آدامس رو بترکونید نتیجه بهتری دارد.

30) توی مدرسه شیشهعطر مشهدی ببرید و کاری کنید که ناگهانی سر کلاس معلم مورد نظر بشکنه.

معلماز بوی زیاد عطر منفجر میشه.

31) سر کلاس بادکنک باد کنید وبترکانید.

معلم با منفجر شدن بادکنک خودش هم منفجر میشه.

32)هر روزیکی از دانش آموزان اعلام کنه که روز تولدشه و کلاس رو بهم بریزه.

33)ازمعلم سوال های بی جا بکنید.

مثلا سوال درباره ی تعداد بچه هایش، جنسیت آنها،روز تولدش و .....

34)سر کلاس نقاشی بکشید و آخر زنگ از معلم درباره ی آننظر بخواهید.

اگه نقاشی کمی(بفهمی نفهمی)به معلم شباهت داشته باشه نتیجهبهتری دارد.

35)هر اشتباهی از معلم سر زد بلافاصله به دفتر مدیر رفته و بامدیر در جریان بگذارید.

البته باید برای اثبات اشتباهات معلم شاهد داشتهباشید.

36)وقتی معلم شما رو به پای تخته فرا میخواند خرامان خرامان راهبرید

یعنی آهسته و آرام

37) وقتی میخواید با معلم صحبت کنید بگیدشرمنده در مقابل شما اظهار نظر میکنم.

متوجه تیکه شما میشه. هرچی باشه معلمهو باهوش

3 اداش رو در آورید.

از طریق چاپلوسای کلاس به گوشش میرسهولی چون نمیخواد جاسوسش لو بره به رو نمیاره.

39)با دستتون روی نیمکت ریتمبگیرید.

40) هر 10 دقیقه یه بار چه وسط درس دادن چه درس پرسیدن فریاد بزنید: «برای رهایی دانش آموزان از دست ستمگران صلوات»

41)5 دقیقه یه بار از معلمتقاضای وقت استراحت بکنید.

42)سوال های بی جا بپرسید.

این گزینه برایمعلم های دینی است

43)پشت سر معلم وارد کلاس بشید.

البته مواظب باشیدتاخیرتون بیش از یه ثانیه نشه که اون وقت باید یه لنگه پا پشت در کلاسبایستید.

44)این جمله رو یک بار که شده سر کلاس به زبا بیاورید:« استاد! زمان شما نمره 20 الکی می دادن؟ چون همه معلما میگن ما همیشه نمره هامون 20بود»

45 )جمله بالا رو این گونه ادا کنید:« آیا در دوره ی شما به جز نمره ی 20 نمره ی دیگری نبوده که همه ی معلم ها مدعی هستن هیچ نمره ی دیگری به جز 20نگرفتن؟»

46)اگه معلمتون بهتونمطالب بیش از کتاب داد اعتراضکنید

47) اگه معلمتون فقط در حد کتاب با شما کار میکرد اعتراضکنید.

4 اصلا فقط اعتراض کنید.

49) سر کلاس با صدایی که معلم بشنوهنجوا کنید که ای کاش فلانی معلمون بود.

50)سر کلاس به معلم زیر لب بگویید: گاو

زیاد روی این گزینه تاکید نمیکنم

51) با یک دستخط ناشناس برایمعلمتون نامه بنویسید و ازش در خواست کنید که توی مسابقات انتخاب برترین خر سالشرکت کنه.

تاکید میکنم یه دست خط ناشناس چون مدرسه ها دست خط ها رو شناساییمی کنن. برای من اتفاق افتاده.

52) روی معلم ها لقب بزارید

مثلا ماروی یکی از معلم ها لقب بوقلمون گذاشته و به محض ورود او به کلاس صدای بوقلمون درمی آوریم.

53)از معلم تقاضا کنید این جلسه فقط درس بدهد و جلسه ی دیگه فقطبپرسد.اما جلسه ی بعد بزنید زیر همه چیز.

54) به محض ورود معلم به کلاس بالحن کش داری این جمله را تکرار کنید.

((معلم عزیز به کلاس مثلا" سوم پنجمدرسه ی صرام خوش آمدید.))

البته یه کم بچگانه می باشدو پیش نهاد میکنم کمتراز این گزینه استفاده کنید.

55) به صورت ناگهانی و ناخودآگاه موقع صدا کردنمعلم برای جواب دادن به درس یکیاز دانش آموزان به دل دردی وحشتناک دچاربشود.

هرچه پیاز داغش بیشتر وقت تلف کردن بیشتر(ضرب المثلی شد براخودش)

56)برگه های امتحانی رو بدزدید.

شما میتوانید بعد از دادنامتحان سر معلم را گرم کرده و برگه های امتحانی رو از روی میز گلابی کنید. اجی مجی؟لاترجی

57)برگه برای دادن امتحان درآورید امّا امتحان ندهید. همگی دست بهسینه سر کلاس بنشینید

یه حالی میده. معلم دلش میخواد خودشو بکشه.

5سرکلاس بحث احکام باز کنید.

سر کلاس های دینی که درس هم نخوندید یه حالیمیده.

59)دربارهی هر کار معلم اظهار نظر کنید.

مثلا بگویید این کاربرای سن شما سخت است.

60) سر کلاس جک بگویید.

61)سر کلاس معماییبگویید و از معلم خواهش کنید حل کند. پس از حل کردن به معلم بگویید جواب معما روخودتان نیز بلد نیستید.

فقط وقت تلف میشه

62)یک نسخه از این مطلب رابه معلمتان هدیه کنید.

1_اواخر سال اقدام به این کار کنید.

2_معلممتوجه نشود فرستنده ی این مطلب چه کسی بوده

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
روشنک

خیلی باحاله.[قهقهه] یاد دوران مدرسه افتادم خیلی از این کار ها رو انجام دادم. یه معلمی داشتیم نمیذاشت بریم بیرون از کلاسش برای اینکه بتونیم کلاسش رو دو در کنیم یه کارایی می کردیم که نگو خوب یه روشم من یاد بدم خودکار قرمزای قدیمی بیک بگیرید بمالیدش روی دستمال بزارین روی دماغتون.دستمال رو طوری بگیرین که زیاد دماغتون قرمز نشه چون بعد که بشورین نمیره. دیواره داخلی دماغتون رو هم کمی آغشته کنین طبیعی به نظر برسه [خنده] بعد برین بیرون از کلاس تو حیاط برای خودتون حال کنین [ماچ] سر کلاس ریاضی بیخودی گیر بدین بگین من یاد نگرفتم تا معلم مجبور بشه دوباره توضیح بده این کارو انقد انجام بدین تا معلم ذله بشه بعد نتونه ادامه بده درسو [مغرور] این کارا چند تا رفیق فابریک میخواد که پایه باشن وگرنه جواب نمیده یهو وسط کلاس بگین وایییییی.بعد هر چقدر اصرار کنن که دخترم بگو ببینم چی شد هیچی نگین لالمونی بگیرین جری میشن بفهمن جریان از چه قراره کلی وقت تلف میشه. وقتی معلم پای تخته پشتش به شماست آه بکشین وسط کلاس حرفای بی ربط بپرونین یادتون باشه صداتونو عوض کنین مثلا زمان ما یهو میگفتیم مایکل اوون [نیشخند]

روشنک

اگه کمی تب داشتین ادای مریضا رو دربیارین زنگ بزنن مامانتون بیاد ببرتتون خونه اگه مریض شدین شربت سرفه نخورین جاش ترشی بخورین هی سر کلاس سرفه کنین برین رو اعصاب معلم این آخری رو من خیلی انجام میدادم .خوب جواب میداد.[زبان] وای صدف جون مرسی عالی بودن منو یاد گذشته ها انداختی خاطراتم زنده شد

saba

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] vay man mordam az khande..... vaghan ali bood..... mano doostam bache khar khoonaye kelasim vali ba in hal az hame sheytoon tarim...... hamsh aziat mikonim... mozhik haro bar midarim takhte pakkono mafghoodolasar mikonim.... havase moalemo part mikonim ta bachehayi ke joloye mizesh neshestan betoonan ghalate digarano dorost konan va..... vali hich kas nemitoone behemoon gir bede.... kheili hal mide.... ma sare taghriban hameye emtehana khastim emtehan nadim vali hame modiro ovordan kelas! aha vali ye bar varagh sefid emtehane nimtermo dadim! kolan madresasto hamin karash[قهقهه]