بازم تفلد!

سلوم سلوم!!!!

امروز تفلدت وب برادر عزیزم (کهکشانی های سپیده!!!)

همه هم دعوتید به خصوص رئالی ها!!!!    هوهو اینم ادرسشه!http://real8.blogfa.com/   

/ 2 نظر / 27 بازدید
فریمهر

الو کجایی؟

فاطمه

مبارك!( البته براي تولد وبه برادرت نه رئال)[نیشخند]