تامی!

هه تامی بعد کار سخت!خوابیده!

/ 9 نظر / 83 بازدید
فاطمه

اوخي تامي خسته[رویا]

فاطمه

نگا رو ميز شو[خنده]

نسترن

یه بارگفتم بازم میگم تام اگه یه شب این عکسارونبینه که خوابش نمیبره [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه]مگه نه؟؟

مبینا

جانم [بغل][بغل][بغل][بغل]

فاطمه

به نسترن: دقيقا اصلا تام به اين جور چيزا زندس![قهقهه]

دوستدار تام

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب]

دوستدار تام

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب]