کد

سلام.این چیز باحاله بالای وب که گزاشتم پوستش کنده میشه رو دیدین؟؟؟اگه واسه وب خودتون میخواین کدش اینه:


<script type="text/JavaScript">function CheckBrowser(){
if(navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") {
document.write("<scr"+"ipt type='text/javascript' sr"+"c='http://www.mahdi-s.com/java/logo/noroz/f/rast.js'></s"+"cript>")
return true;}document.write("<scr"+"ipt type='text/javascript' sr"+"c='http://www.mahdi-s.com/java/logo/noroz/f/top.js'></s"+"cript><scr"+"ipt type='text/javascript' sr"+"c='http://www.mahdi-s.com/java/logo/noroz/f/pack.js'></sc"+"ript>")
return false; }</script><script type="text/JavaScript">CheckBrowser()</script><META NAME="Expires" CONTENT="65"><script language="JavaScript" src="http://www.mahdi-s.com/java/logo/noroz/f/pop.js" type="text/javascript"></script> <div style="display:none;"> <script language="javascript" src="http://www.mahdi-s.com/java/logo/noroz/f/ghaleb.html"></script> </div>/ 2 نظر / 2 بازدید
سارا

من کلا یه همیچین چیزی رو نمی بینم!!!

سارا

جایی وارد نکردم توی وب خودت چیزی نمی بینم!!!